Avis i Skolen, Trøndelag

Avis i skolen

.......................................................................................................................................................................................................................................
VIS MED AVIS - en aktuell kunnskapskonkurranse
VIS MED AVIS er en aktuell kunnskapskonkurranse for 7. trinn. 
I uke 46 får påmeldte klasser tilsendt lokalavisa. Elevene må lese denne - og i tillegg følge med i det nasjonale / internasjonale mediebildet denne uka.
Uka etter får klassen tilsendt spørsmålsark (20 spørsmål med svaralternativer) som elevene må svare på individuelt.
Konkurransen er enkel å administrere, og trenger ikke være særlig tidkrevende. Det som er sikkert er at konkurransen skaper engasjement og gir kunnskap og fin lesetrening! 
VIS MED AVIS er todelt med èn konkurranse i region Trøndelag Nord og èn konkurranse i region Trøndelag Sør / deler av Innlandet. Konkurransen er primært for 7. trinn og minste klassestørrelse er 6 elever. Fådelte skoler kan ta med 6. trinn / eventuelt 5. trinn for å nå dette minsteantallet. Grupper eller klasser med aldersblanding kan også delta, men eldre elever enn 7. trinn kan ikke være med. I utgangspunktet deltar alle elevene, men er det fremmedspråklige eller integrerte elever som ikke har samme forutsetninger som "den vanlige elev", kan disse holdes utenfor når snittet regnes ut.
Deltakerne får aviser i uke 46, og spørsmålsarkene kommer tidlig i uke 47. Rundt halvparten av klassene går videre til andre runde som arrangeres i feb./mars 2024. I denne runden kåres en vinner i hvert avisområde. Disse går til finale som arrangeres i april/mai 2024. I noen tilfeller inviteres finalistene til sitt lokale avishus for avvikling av finalen.
Alle deltakere i VIS MED AVIS får diplom, og finalevinnerne i hver region blir premiert. Påmeldingsfrist 3. november 2023.

VIS MED AVIS i region Trøndelag Nord:
Deltakende aviser er Ytringen, Namdalsavisa, Trønder-Avisa, Innherred og Bladet.

Her melder du deg på: Påmelding Trøndelag Nord.
VIS MED AVIS i region Trøndelag Sør / deler av Innlandet:
Deltakende aviser er Adresseavisen, Arbeidets Rett, Fosna-Folket, Hitra-Frøya, Bladet, Opp, Sør-Trøndelag og Trønderbladet.

Her melder du deg på: Påmeld.Trøndelag Sør / Innlandet
......................................................................................................................................................................................................................................
Skulle det bli problemer med distribusjonen i uke 46 og avisene uteblir, er det viktig at skolen tar kontakt med ekspedisjonen i avisa så kjapt som mulig slik at det kan rettes opp.
Avis i Skolen, Trøndelag

E-post: post@ais-trondelag.net